Modelová železnice v měřítku N z východního Berlína

Modelová železnice v měřítku N z východního Berlína

Model zobrazuje traťové úseky Alexanderplatz, Marx-Engels-Platz a Friedrichstrasse v Berlíně. Kolejiště v měřítku N (1/160) je velice pěkně zpracováno a věrně zobrazuje provoz na těchto tratích na přelomu 80. a 90. let 20 století. Východní Berlín je neoficiální označení východní části Berlína, sovětského sektoru po druhé světové válce. Oficiální název zněl Berlín, hlavní město NDR. Od Západního Berlína byl oddělen v roce 1961 berlínskou zdí, která padla 9. listopadu 1989. Národní železniční společnost Německé demokratické republiky existující v letech 1949–1993 nesla tradiční, již dříve pro německé dráhy užívaný název Deutsche Reichsbahn. Po zániku státu byla k 1. lednu 1994 začleněna do Deutsche Bahn. Deutsche Reichsbahn užívala zkratku DR.

https://www.youtube.com/watch?v=r2MLbYGUGQE