PiNiLATUM

Modelljärnväg och Modellrallare och Modelltåg

Modelljärnväg av Östberlin i skala N

Modelljärnväg av Östberlin i skala N

Det här är en mycket stor modelljärnväg av Östberlin, som byggdes av Bill Roberts. Modelljärnvägs huvudtema är skalmodeller av Berlins byggnader, Berlins järnvägsstationer och av Berlins berömda stadsjärnvägsnät. Modelljärnväg försöker fånga scenen vid den tidigare järnvägsstationen ”Marx Engels Platz”, idag kallad ”Hackescher Markt”. Situationen, som visas på modelljärnväg, speglar tiden efter Berlinmurens fall under våren 1990. Det finns många tåg från det östtyska järnvägsbolaget, kallat ”Deutsche Reichsbahn”. Deutsche Reichsbahn var namnet på statsjärnvägarna i Östtyskland 1949-1993. I Västtyskland bytte den statliga järnvägen namn till Deutsche Bundesbahn. Efter Tysklands återförening slogs de västtyska och östtyska verksamheterna ihop i ett bolag under namnet Deutsche Bahn 1993. Förutom Östberlin, den sovjetiska sektorn, hade man fram till 1984 hand om pendeltåg även i Västberlin, västmakternas sektorer. Järnvägen fick en viktig roll i den östtyska ekonomin vilket främst berodde på de bristfälliga vägarna och bristerna i landets fordonsproduktion, i likhet med andra kommunistländer.

https://www.youtube.com/watch?v=YxLZmHboDFY

Den historiska järnvägen i Paris - En modelljernväg i skala HO av François Joyau

Den historiska järnvägen i Paris - En modelljernväg i skala HO av François Joyau

Ceinturejärnvägen, en järnvägslinje som omsluter Paris likt en ringlinje, började anläggas 1851 och 1867. Banans längd var 34 kilometer och det fanns 31 stationer längs linjen. Anledningen till att den byggdes var att transportera folk och varor på ett snabbare sätt. Sista passagerartåget gick 1934 men större delen av banan ligger kvar. Den här gamla järnvägen gav en bra inspiration för att bygga en modelljärnväg. François Joyau byggde en modelljärnväg med en längd på 200 cm och ett djup på 60 cm.

https://www.youtube.com/watch?v=odLVK9E78BE

Modelljärnväg med ångspårvägen och ångloket i skala HO från Belgien

Modelljärnväg med ångspårvägen och ångloket i skala HO från Belgien

Detta är en vacker järnvägsmodell i 1/87 skala. Landskapet och modelljärnväg byggdes av Rudi Nelissen. Anläggningen heter ”La Roche-en-Ardenne”. La Roche-en-Ardenne är en kommun i Belgien. Den ligger i provinsen Luxemburg och regionen Vallonien. I omgivningarna runt La Roche-en-Ardenne växer i huvudsak blandskog - så en underbar idyll för modellrallare. På modellbanan vi ser speciella tåg och lokomotiv: Ångspårväg! Ångspårväg är ett begrepp, som funnits i spårvägens barndom. Spårvägar eller tram drevs tidigare av ”Tramways Vicinaux” (Buurtspoorwegen) i Belgien.

https://www.youtube.com/watch?v=KMFpGSpH0do

Snabbtåg och höghastighetståg i Japan: Modelljärnväg i skala N med KATO tåg

Snabbtåg och höghastighetståg i Japan: Modelljärnväg i skala N med KATO tåg

Begreppet höghastighetståg avser tåg som trafikerar en höghastighetsjärnväg. Expresståg är en äldre benämning för snabbare tåg. Ett snabbtåg kallas ett persontåg som har en topphastighet om 200 km/h till 250 km/h. Tåg som har sin maxhastighet över 250 km/h brukar kallas för höghastighetståg. Även i Sverige har en ny generation snabba fjärrtåg växt fram: Under början av 1990-talet lanserades en ny generation svenska fjärrtåg (X2000) för hastigheter uppemot 200 km/h. I den här videon upptäcker vi en japansk modelljärnväg i skala N som presenterar höghastighetsmodeltåg från KATO. Det finns autentiska byggnader, fordon och landskap från Japan.

https://www.youtube.com/watch?v=NU8zYhVh6O8

Ånglok eller Ånglokomotiv

Ånglok eller Ånglokomotiv

Modellrallare i skala 1 eller i skala 1/32, spårvidd 45 mm.

https://www.youtube.com/watch?v=A7aPCr1BO-4

Modelljärnväg med en containerhamn eller containerterminal i skala Z

Modelljärnväg med en containerhamn eller containerterminal i skala Z

Modelljärnväg i skala Z med en containerhamm. En containerterminal är en anläggning för upplag av containrar, och lastning mellan olika transportmedel, såsom fartyg, järnväg eller lastbil. Containrarna kan hanteras av lyftkranar eller gaffeltruckar.

https://www.youtube.com/watch?v=kfuRatWJqso

Rätiska järnvägen - Mycket realistisk modelljärnväg av Schweiz i skala 1/87

Rätiska järnvägen - Mycket realistisk modelljärnväg av Schweiz i skala 1/87

Rätiska järnvägen [Rhätische Bahn] har ett av de största järnvägsnäten av alla icke-statliga järnvägsbolag i Schweiz. Den första bansträckan öppnades 1896. Större delen av järnvägsnätets 384 km ligger i den schweiziska kantonen Graubünden. Hela 291 broar och 91 tunnlar ingår i järnvägsnätet. Ungefär 80% av reseintäkterna kommer från turister. Det stora antalet turister kan förklaras av att järnvägen förbinder många av Schweiz kända skidorter, samt att flera av banorna går i vackra alplandskap. Rätiska järnvägen [Rhätische Bahn] är smalspårigt med 1000 mm spårvidd (meterspår). Vi ser järnvägsstationen Alp Gruem på modelljärnvägen. Det finns lokomotiv och tåg, som tillverkas av företaget BEMO. Modelljärnvägen byggdes i skala H0m (meterspår, smalspår, spårvidd 12 mm).

https://www.youtube.com/watch?v=2UBMtKneHNg

Semester i Frankrike: Modelljärnväg i skala HO av Wim Wijnhoud

Semester i Frankrike: Modelljärnväg i skala HO av Wim Wijnhoud

Modelljärnväg i skala H0 byggdes av Wim Wijnhoud. Anläggningen mäter 10.5 x 2.5 meter och heter ”Saint Tourbière”. Landskapet visar en fransk järnvägslinje. Denna anläggning med modelltåg av SNCF är ett konstverk i modellrallare.

https://www.youtube.com/watch?v=nNaU1_JVegA

Modelljärnväg Från Förarhytten Video 2

Modelljärnväg Från Förarhytten Video 2

Modelljärnväg, järnväg och modelltåg filmad från förarhytten i skala H0.

https://www.youtube.com/watch?v=17rVdrNN-vM

Modelljärnväg Från Förarhytten Video 1

Modelljärnväg Från Förarhytten Video 1

Modelltåg och modelljärnväg filmad från förarhytten i skala H0.

https://www.youtube.com/watch?v=NjRMR1uq0jM