PiNiLATUM

Xe lửa đồ chơi ~ Mô hình đường sắt

Mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức

Mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức

Trong video này, có mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa và mô hình tàu hỏa từ Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsAcn-AZuDc

Mô hình tàu hỏa, mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa Märklin

Mô hình tàu hỏa, mô hình đường sắt hay mô hình xe lửa Märklin

Trong video này, có đầu máy xe lửa và xe lửa mô hình từ Märklin. Märklin là 1 thương hiệu lớn và lâu đời của Đức, thuộc hàng 'đại gia' trong giới sản xuất mô hình.

https://www.youtube.com/watch?v=WnlcJ0NwflI

Xe lửa và đường sắt và tàu hỏa mô hình

Xe lửa và đường sắt và tàu hỏa mô hình

Đường sắt mô hình và xe lửa đồ chơi tỷ lệ 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=iH6ha6gisak

Đô chơi tàu hỏa

Đô chơi tàu hỏa

Đô chơi tàu hỏa và mô hình đường sắt tỷ lệ H0 - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=7KNJSQeDXyU

Xe lửa đồ chơi

Xe lửa đồ chơi

Xe lửa đồ chơi và mô hình tàu hỏa tỷ lệ HO - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=R4gkjnSHAkM

Mô hình đường sắt

Mô hình đường sắt

Mô hình đường sắt và xe lửa đồ chơi tỷ lệ HO - 1/87.

https://www.youtube.com/watch?v=UoZyI63pmbk